Тематичне оцінювання 2: "Металічні елементи та їх сполуки"
Anonymous user

Хімія 10. Тематичне оцінювання 2: "Металічні елементи та їх сполуки"

  • Test purpose: Knowledge check
  • Author: Клименко Т.
  • Description: Тестові завдання спрямовані на те, щоб ти міг об’єктивно оцінити рівень своєї підготовки за темою 10 класу «Металічні елементи та їх сполуки», виявити недоліки і вчасно усунути їх. Це допоможе тобі психологічно підготуватися до незалежного оцінювання, самостійно поповнити й удосконалити свої знання і вміння з хімії. Тест складено за програмами Академічного рівня та рівня Стандарт. Структура Тесту: 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-10) містять формулювання завдання та чотири варіанти відповідей до нього. Кожне завдання оцінюють одним балом. 2. Завдання з вибором двох правильних відповідей (11-20) містять формулювання завдання та чотири варіанти відповідей до нього. Кожне завдання оцінюють двома балами. 3. Завдання на правильну послідовність (21-30) містять формулювання завдання та варіанти певних дій, понять, формул, характеристик. Наведені варіанти треба розташувати в певній послідовності. Кожне завдання оцінюють двома балами. 4. Завдання відкритої форми (31-37) не містять варіантів відповідей. В цих завданнях запропоновано вставити пропущене слово або символ за змістом твердження. Кожне завдання оцінюють трьома балами. Таким чином, ти можеш набрати 12 балів відповідно до дванадцятибальної системи оцінювання. Бажаємо успіхів!
  • Testcases quantity: 37
  • Duration: 40 minutes

Not enought rights. Try to sign in.


Sign in Registration