Тема 1. Органічні сполуки (частина 2)
Anonymous user

Хімія 11. Тема 1. Органічні сполуки (частина 2)

  • Test purpose: Knowledge check
  • Author: Дубовик О. А.
  • Description: Академ рівень: стандарт. Структура кожного варіанта: Блок І складається з 26 завдань, що мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь, яку необхідно вибрати. Правильна відповідь оцінюється в 1бал. Блок ІІ складається з 3 завдань на визначення правильної послідовності. Треба розташувати певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній послідовності, записати відповідні букви у таблицю, подану до завдання. У кожному із завдань необхідно визначити правильну послідовність із чотирьох елементів. Правильне визначення всієї послідовності оцінюється в 2 бали, визначення послідовності з двох або трьох елементів – в 1 бал. За меншу кількість правильних елементів послідовності бали не нараховуються. Блок ІІІ складається з 1 завдання, яке передбачає встановлення відповідностей. До кожного із завдань, позначених буквами, необхідно вибрати один правильний варіант відповіді, позначений цифрою. Необхідно встановити чотири відповідності. Правильне встановлення кожної з відповідностей оцінюється в 1 бал. Тобто розв’язання такого завдання оцінюється в залежності від кількості вказаних правильних відповідей в 1, 2, 3 або 4 бали. Якщо учень виконаєте всі завдання отримає 12 балів за тестовий контроль знань. Бажаємо успіхів!
  • Testcases quantity: 31
  • Duration: 40 minutes
  • Auxiliary means: Periodic table, Salts solubility table, Metals activity sequence

Good luck!Start testing