Світлові кванти
Anonymous user

Підготовка до ЗНО. Фізика. Світлові кванти

  • Description: Завдання для тесту «Світлові кванти» формувалися відповідно до програмних вимог зовнішнього незалежного тестування, складених на основі програм для середньоосвітніх навчальних закладів та Державного стандарту базової і повної середньої освіти. На кожен з наведених питань може бути єдиний вірний відповідь. В кінці тесту ви отримуєте результат вашої підготовки до тестів у вигляді числа набраних балів від 1 до 12. Слід зазначити, що згідно з базовими принципами композиції завдань у тесті з фізики завдання в межах кожної з форм розташовані за тематичними блоками. Кількість завдань у кожному тематичному блоці визначається кількістю годин, відведених на викладання теми. Специфікація тесту з фізики для ЗНО передбачає наявність у тесті завдань, характеристику яких наведено далі. 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді, Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. 2. Завдання на встановлення відповідності. Завдання складається з вказівки, що необхідно зробити, та поданої у двох колонках інформації. При виконанні завдання необхідно встановити відповідність — утворити логічні пари. 3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. У результаті виконання кожного з цих завдань потрібно отримати числовий результат відповідно до вимог задачі. Для успішного завершення цього тесту необхідно вивчити теми: ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ; ПОНЯТТЯ ПРО ПРОСТІР І ЧАС; ПОСТУЛАТИ СУЧАСНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЛОРЕНЦА; ВИСНОВКИ СТВ; СВІТЛОВІ КВАНТИ; ТЕОРІЯ ПЛАНКА. ІМПУЛЬС ФОТОНА; ФОТОЕФЕКТ; ФОТОЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ; СВІТЛОВИЙ ТИСК; КОРПУСКУЛЯРНО-ХВИЛЬОВИЙ ДУАЛІЗМ; ХІМІЧНИЙ ВПЛИВ СВІТЛА. ЧОРНО-БІЛА ФОТОГРАФІЯ. ФОТОСИНТЕЗ. ЛАНЦЮГОВІ РЕАКЦІЇ; Бажаємо успіху!
  • Testcases quantity: 20
  • Duration: 30 minutes
  • Auxiliary means: Calculator


Not enought rights. Try to sign in.


Sign in Registration