Лексикологія. Фразеологія. Морфеміка і словотвір. Варіант 1
Anonymous user

Українська мова 10 клас (профільний рівень). Лексикологія. Фразеологія. Морфеміка і словотвір. Варіант 1

  • Authors: Васильева Н., Бондаренко О. А.
  • Description: Тестові завдання спрямовані на те, щоб ти міг об’єктивно оцінити рівень своєї підготовки за темою «Лексикологія. Фразеологія. Морфеміка і словотвір», виявити недоліки і вчасно усунути їх. Це допоможе тобі, самостійно поповнити й удосконалити свої знання і вміння з Української мови. Тест складено за програмою Профільного рівня та має 17 запитань
  • Testcases quantity: 17
  • Duration: 20 minutes


Not enought rights. Try to sign in.


Sign in Registration