Тема 1. Теорія будови органічних сполук. Алкани.
Анонимный пользователь

Хімія 11. Тема 1. Теорія будови органічних сполук. Алкани.

  • Назначение теста: Проверка знаний
  • Автор: Дубовик О. А.
  • Описание: Тест складено за програмами рівня Академ. Блок І складається з 10 завдань, що мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь, яку необхідно вибрати. Правильна відповідь оцінюється в 1бал. Блок ІІ складається з 2 завдань, що має чотири варіанти відповідей. Правильних відповідей, які необхідно вибрати, дві. Вибір однієї правильної відповіді оцінюється в 1 бал. Тобто розв’язання такого завдання оцінюється в залежності від кількості вказаних правильних відповідей в 1 або 2 бали. Блок ІІІ складається з 1 завдання на визначення правильної послідовності. Треба розташувати певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній послідовності, записати відповідні букви у таблицю, подану до завдання. У кожному із завдань необхідно визначити правильну послідовність із чотирьох елементів. Правильне визначення всієї послідовності оцінюється в 2 бали, визначення послідовності з двох або трьох елементів – в 1 бал. За меншу кількість правильних елементів послідовності бали не нараховуються. Блок ІV складається з 2 завдань, які передбачають встановлення відповідностей. До кожного із завдань, позначених буквами, необхідно вибрати один правильний варіант відповіді, позначений цифрою. У кожному із завдань необхідно встановити по чотири відповідності. Правильне встановлення кожної з відповідностей оцінюється в 1 бал. Тобто розв’язання кожного такого завдання оцінюється в залежності від кількості вказаних правильних відповідей в 1, 2, 3 або 4 бали. Блок V складається з 2 завдань з розгорнутою відповіддю: учень повинен скласти рівняння реакцій, розв’язати задачу і ввести відповіді у запропоноване «вікно». Правильна відповідь кожного завдання оцінюється в 6 балів.
  • Количество заданий: 16
  • Продолжительность: 30 минут

Желаем успехов!Начать тестирование