Електромагнітна індукція
Анонимный пользователь

Підготовка до ЗНО. Фізика. Електромагнітна індукція

  • Назначение теста: Проверка знаний
  • Описание: Завдання для тесту “Електромагнітна індукція" формувалися відповідно до програмних вимог зовнішнього незалежного тестування, складених на основі програм для середньоосвітніх навчальних закладів та Державного стандарту базової і повної середньої освіти. На кожен з наведених питань може бути єдиний вірний відповідь. В кінці тесту ви отримуєте результат вашої підготовки до тестів у вигляді числа набраних балів від 1 до 12. Слід зазначити, що згідно з базовими принципами композиції завдань, у тесті з фізики завдання в межах кожної з форм розташовані за тематичними блоками. Кількість завдань у кожному тематичному блоці визначається кількістю годин, відведених на викладання теми. Специфікація тесту з фізики для ЗНО передбачає наявність у тесті завдань, характеристику яких наведено далі. 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді, Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. 2. Завдання на встановлення відповідності. Завдання складається з вказівки, що необхідно зробити, та поданої у двох колонках інформації. При виконанні завдання необхідно встановити відповідність — утворити логічні пари. 3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. У результаті виконання кожного з цих завдань потрібно отримати числовий результат відповідно до вимог задачі. Для успішного завершення цього тесту необхідно вивчити теми: МАГНІТНЕ ПОЛЕ. МАГНІТНА ІНДУКЦІЯ ПОЛЯ; МАГНІТНЕ ПОЛЕ СТРУМУ;ДІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА РУХОМИЙ ЗАРЯД (СИЛА ЛОРЕНЦА) І ПРОВІДНИК ЗІ СТРУМОМ (СИЛА АМПЕРА). ПРАВИЛО ЛІВОЇ РУКИ; ДІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА РАМКУ ЗІ СТРУМОМ. МАГНІТНИЙ ПОТІК;ЗАКОН ВЗАЄМОДІЇ ПАРАЛЕЛЬНИХ СТРУМІВ; МАГНІТНЕ ПОЛЕ У РЕЧОВИНІ; ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ. ВИХРОВЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ;ОСНОВНИЙ ЗАКОН ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ (ЗАКОН ФАРАДЕЯ). ПРАВИЛО ЛЕНЦА. ПРАВИЛО ПРАВОЇ РУКИ;ІНДУКЦІЙНІ СТРУМИ В СУЦІЛЬНИХ ПРОВІДНИКАХ;САМОІНДУКЦІЯ. ІНДУКТИВНІСТЬ. ЕНЕРГІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ;ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ ТЕОРІЯ МАКСВЕЛЛА В ЯКІСНОМУ ВИГЛЯДІ Бажаємо успіху!
  • Количество заданий: 20
  • Продолжительность: 30 минут
  • Вспомогательные средства: Калькулятор

Недостаточно прав. Попробуйте войти в систему.


Вход Регистрация