Світлові явища
Анонимный пользователь

Підготовка до ЗНО. Фізика. Світлові явища

  • Назначение теста: Проверка знаний
  • Описание: Завдання для тесту «Світлові явища» формувалися відповідно до програмних вимог зовнішнього незалежного тестування, складених на основі програм для середньоосвітніх навчальних закладів та Державного стандарту базової і повної середньої освіти. На кожен з наведених питань може бути єдиний вірний відповідь. В кінці тесту ви отримуєте результат вашої підготовки до тестів у вигляді числа набраних балів від 1 до 12. Слід зазначити, що згідно з базовими принципами композиції завдань у тесті з фізики завдання в межах кожної з форм розташовані за тематичними блоками. Кількість завдань у кожному тематичному блоці визначається кількістю годин, відведених на викладання теми. Специфікація тесту з фізики для ЗНО передбачає наявність у тесті завдань, характеристику яких наведено далі. 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді, Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких лише один правильний. 2. Завдання на встановлення відповідності. Завдання складається з вказівки, що необхідно зробити, та поданої у двох колонках інформації. При виконанні завдання необхідно встановити відповідність — утворити логічні пари. 3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. У результаті виконання кожного з цих завдань потрібно отримати числовий результат відповідно до вимог задачі. Для успішного завершення цього тесту необхідно вивчити теми: ХВИЛЬОВА ОПТИКА; МОНОХРОМАТИЧНЕ СВІТЛО. ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА; ДИСПЕРСІЯ СВІТЛА; РОЗПОДІЛ ЕНЕРГІЇ В СПЕКТРІ БІЛОГО СВІТЛА. ТЕПЛОВЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ; ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ БІЛОГО СВІТЛА ЗА ФРЕНЕЛЕМ; ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ БІЛОГО СВІТЛА ЗА КІЛЬЦЯ НЬЮТОНА; ДИФРАКЦІЯ БІЛОГО СВІТЛА; ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА; ЯВИЩЕ ДОПЛЕРА; ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА; ПРЯМОЛІНІЙНЕ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА В ОДНОРІДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ; ЗАКОНИ ВІДБИВАННЯ СВІТЛА; ЗАКОНИ ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА. ПОВНЕ ВІДБИВАННЯ СВІТЛА; ХІД ПРОМЕНІВ ЧЕРЕЗ ПЛОСКОПАРАЛЕЛЬНУ ПЛАСТИНКУ, ПРИЗМУ; ОКО ЯК ОПТИЧНА СИСТЕМА; ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ. КУТОВЕ ЗБІЛЬШЕННЯ; СФЕРИЧНІ ДЗЕРКАЛА; ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА СПЕКТРИ; ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ; ІНФРАЧЕРВОНІ ТА УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ ПРОМЕНІ; РЕНТГЕНІВСЬКІ ПРОМЕНІ; СПЕКТРИ ВИПРОМІНЮВАННЯ. СПЕКТРИ ПОГЛИНАННЯ; СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ; Бажаємо успіху!
  • Количество заданий: 20
  • Продолжительность: 30 минут
  • Вспомогательные средства: Калькулятор

Недостаточно прав. Попробуйте войти в систему.


Вход Регистрация