Контрольний тест до курсу "Закони збереження в механіці"
Анонимный пользователь

Фізика 10. Контрольний тест до курсу "Закони збереження в механіці"

  • Назначение теста: Проверка знаний
  • Описание: Контрольний тест містить вісімнадцять тестових завдань різного формату. До завдань № 1-12 додано чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. У завданнях № 13-14 (логічні пари) необхідно встановити відповідність. Тест містить 4 завдання на встановлення відповідності , виконання яких оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали. 1 бал - за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару), 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповідь на завдання не надано. Решта завдань № 15-18 потребують також вибору однієї правильної відповіді. Виконання цих завдань оцінюється в 0 або 2 тестових бали. 2 бали - якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь.
  • Количество заданий: 18
  • Продолжительность: 40 минут
  • Вспомогательные средства: Калькулятор

Недостаточно прав. Попробуйте войти в систему.


Вход Регистрация