Тема 1. Розчини
Anonymous user

Хімія 9. Тема 1. Розчини

  • Test purpose: Knowledge check
  • Author: Дубовик О. А.
  • Description: Тестові завдання спрямовані на те, щоб ти міг об’єктивно оцінити рівень своєї підготовки за темою 9 класу «Розчини», виявити недоліки і вчасно усунути їх. Це допоможе тобі психологічно підготуватися до незалежного оцінювання, самостійно поповнити й удосконалити свої знання і вміння з хімії. Тест складено за програмами Академічного рівня та рівня Стандарт. Структура Тесту: Блок І складається з 10 завдань, що мають по декілько варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь, яку необхідно вибрати. Правильна відповідь оцінюється в 1бал. Блок ІІ складається з 1 завдання, що має декілько варіанти відповідей. Правильна відповідь, яку необхідно вибрати, лише одна. Правильна відповідь оцінюється в 4 бали. Блок ІІІ складається з 2 завдань, які передбачають встановлення відповідностей. У кожному із завдань необхідно встановити по чотири відповідності. Правильне встановлення кожної з відповідностей оцінюється в 1 бал. Тобто розв’язання кожного такого завдання оцінюється в залежності від кількості вказаних правильних відповідей в 1, 2, 3 або 4 бали. Блок ІV складається з 1 завдання з розгорнутою відповіддю: ти повинен розв’язати задачу і вписати правильну відповідь. Правильна відповідь оцінюється в 4 бали. Блок V складається з 1 завдання з розгорнутою відповіддю: ти повинен безпосередньо розв’язати задачу і ввести відповідь у запропоноване «вікно». Правильна відповідь оцінюється в 6 балів. Таким чином, ти можеш набрати 12 балів відповідно до дванадцятибальної системи оцінювання. Бажаємо успіхів!
  • Testcases quantity: 30
  • Duration: 40 minutes

Not enought rights. Try to sign in.


Sign in Registration