Тест №8. Тригонометричні рівняння. Використання формул зведення та властивості обмеженості функцій.
Anonymous user

Математика. Алгебра і початки аналізу 10. Тест №8. Тригонометричні рівняння. Використання формул зведення та властивості обмеженості функцій.

  • Test purpose: Knowledge check
  • Author: Ярмак В. А.
  • Description: ЗАНЯТТЯ №8. Тема: Рівняння, до складу яких входять тригонометричні функції з аргументом у якого один з доданків кратний kπ/2,де к є Z. Рівняння, до складу якого входять різні тригонометричні функції, причому аргументи тангенса та котангенса, або в два рази менші від аргументів косинуса та синуса, або дорівнюють їм. Тест призначений для використання учнями та вчителями в 10 класі під час вивчення теми:"Тригонометричні рівняння". Також за допомогою даного тесту можна зробити тематичну перевірку знань під час повторення та підготовки до ДПА та ЗНО в 11 класі. Тест може бути використаний абітурієнтами, а також слухачами підготовчих курсів - майбутніх вступників до вузів. Автор та укладач: Ярмак Вячеслав Олександрович
  • Testcases quantity: 12
  • Duration: 60 minutes
  • Auxiliary means: Calculator

Not enought rights. Try to sign in.


Sign in Registration