Тест самоконтролю до заняття № 5 і 6 "Закони збереження в механіці"
Anonymous user

Фізика 10. Тест самоконтролю до заняття № 5 і 6 "Закони збереження в механіці"

  • Test purpose: Knowledge check
  • Description: Тест складається з 12 завдань. Завдання рекомендуємо виконувати за порядком. До завдань 1-8, 13-12 додано чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. У 11 завданні необхідно встановити відповідність між прикладами руху тіл та тим, як змінюються енергії тіл. Кожне завдання оцінюється в один бал. За усі правильно виконані завдання ви отримуєте 12 балів.
  • Testcases quantity: 12
  • Duration: 20 minutes
  • Auxiliary means: Calculator

Not enought rights. Try to sign in.


Sign in Registration