Тест13. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь та систем лінійних рівнянь. Варіан I
Anonymous user

ПМ Алгебра 7. Тест13. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь та систем лінійних рівнянь. Варіан I

  • Test purpose: Knowledge check
  • Author: Ярмак В. А.
  • Description: Даний тест укладено в рамках роботи Педагогічної майстерні вчителів Київського району м. Харкова - «Тестування в освіті. Теоретичні та практичні основи складання тестів і проведення тестування» Тест пропонується в чотирьох варіантах. Відповідає вимогам нової навчальної програми з математики для учнів 7 класів. Даний тест призначений для тематичної перевірки знань умінь та навичок учнів після вивчення ними Теми: III. Лінійні рівняння та їх системи. Підтеми. III.II. Розв’язування текстових задач за допомогою лінійних рівнянь та систем лінійних рівнянь. Укладачі тесту: доцент ХНУ імені В.Н. Каразіна к.ф-м.н. Резуненко Вячеслав Олексійович вчитель математики ХЗОШ №110 Ярмак Вячеслав Олександрович.
  • Testcases quantity: 10
  • Duration: 45 minutes

Not enought rights. Try to sign in.


Sign in Registration