Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови: іменник, прикметник, займенник, числівник. Варіант 1
Anonymous user

Українська мова 10 клас (профільний рівень). Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови: іменник, прикметник, займенник, числівник. Варіант 1

  • Test purpose: Knowledge check
  • Authors: Васильева Н., Бондаренко О. А.
  • Description: Тестові завдання спрямовані на те, щоб ти міг об’єктивно оцінити рівень своєї підготовки за темою «Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови: іменник, прикметник, займенник, числівник», виявити недоліки і вчасно усунути їх. Це допоможе тобі, самостійно поповнити й удосконалити свої знання і вміння з Української мови. Тест складено за програмою Профільного рівня та має 17 запитань.
  • Testcases quantity: 17
  • Duration: 20 minutes

Not enought rights. Try to sign in.


Sign in Registration