Тема 5. Нітрогеновмісні сполуки. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі.
Анонімний користувач

Хімія 11. Тема 5. Нітрогеновмісні сполуки. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі.

  • Призначення теста: Перевірка знань
  • Автор: Дубовик О. А.
  • Опис: Академ рівень: академічний. Структура кожного варіанта: Блок І складається з 10 завдань, що мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь, яку необхідно вибрати. Правильна відповідь оцінюється в 1бал. Блок ІІ складається з 1 завдання, що має п’ять варіантів відповідей. Правильних відповідей, які необхідно вибрати, дві. Вибір однієї правильної відповіді оцінюється в 1 бал. Тобто розв’язання такого завдання оцінюється в залежності від кількості вказаних правильних відповідей в 1 або 2 бали. Блок ІІІ складається з 3 завдань на визначення правильної послідовності. Треба розташувати певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній послідовності, записати відповідні букви у таблицю, подану до завдання. У кожному із завдань необхідно визначити правильну послідовність із чотирьох елементів. Правильне визначення всієї послідовності оцінюється в 2 бали, визначення послідовності з двох або трьох елементів – в 1 бал. За меншу кількість правильних елементів послідовності бали не нараховуються. Блок ІV складається з 2 завдань, які передбачають встановлення відповідностей. До кожного із завдань, позначених буквами, необхідно вибрати один правильний варіант відповіді, позначений цифрою. У кожному із завдань необхідно встановити по чотири відповідності. Правильне встановлення кожної з відповідностей оцінюється в 1 бал. Тобто розв’язання кожного такого завдання оцінюється в залежності від кількості вказаних правильних відповідей в 1, 2, 3 або 4 бали. Блок V складається з 3 завдань з розгорнутою відповіддю: учень повинен скласти рівняння реакцій, розв’язати задачу і ввести відповіді у запропоноване «вікно». Правильна відповідь завдань 1.1.-1.6. та 2.1.-2.6. оцінюється в 4 бали, а кожного завдання 3.1.-3.8 – в 6 балів. Якщо учень виконаєте всі завдання правильно, то зможете набрати 12 балам за тестовий контроль знань.
  • Кiлькiсть завдань: 20
  • Тривалість: 40 хвилин
  • Допоміжні засоби: Періодична таблиця Менделєєва, Таблиця розчинності солей, Ряд активності металів

Недостатньо прав. Спробуйте увійти в систему.


Вхід Реєстрація