Контрольний тест до курсу "Закони збереження в механіці"
Anonymous user

Фізика 10. Контрольний тест до курсу "Закони збереження в механіці"

  • Test purpose: Knowledge check
  • Description: Контрольний тест містить вісімнадцять тестових завдань різного формату. До завдань № 1-12 додано чотири варіанти відповідей, серед яких лише один правильний. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. У завданнях № 13-14 (логічні пари) необхідно встановити відповідність. Тест містить 4 завдання на встановлення відповідності , виконання яких оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали. 1 бал - за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару), 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповідь на завдання не надано. Решта завдань № 15-18 потребують також вибору однієї правильної відповіді. Виконання цих завдань оцінюється в 0 або 2 тестових бали. 2 бали - якщо вказано правильну відповідь, 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь.
  • Testcases quantity: 18
  • Duration: 40 minutes
  • Auxiliary means: Calculator

Not enought rights. Try to sign in.


Sign in Registration