Умови користування сайтом та політика конфіденційності

Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту Testorium.net (далі — «Сайт») та політика конфіденційності.

1. Загальні умови

1.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства та міжнародного права.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, вважається що Користувач приєднався до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набувають чинності після закінчення 3 (Трьох) днів з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів та сервісів Сайту.

2. Зобов'язання Користувача

2.1. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушуючи чинне законодавство або норми міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів Сайту.

2.2. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не дозволяється. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (одержання ліцензій).

2.3. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи охоронювані авторські твори які охороняються, посилання на Сайт обов'язкове і можливо тільки після попереднього узгодження з Адміністрацією Сайту.

2.4. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства і загальноприйнятих норм моралі.

2.5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть бути присутніми на Сайті.

2.6. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими або справжніми втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав та відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має жодних зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.

3. Політика конфіденційності

3.1. При використанні сервісів Сайту, Користувач дає право Сайту на здійснення збору і обробки даних користувача, а саме: даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм сервісів, так і в процесі користування сервісами.

3.2. Сайт не передає персональні дані Користувача третім особам.

3.3. Користувач може змінювати свої персональні дані в Особистому кабінеті, а так само звернутися до Сайту для видалення облікового запису і персональних даних.

3.4. Сайт приймає всі передбачені галузевими стандартами заходи для захисту персональних даних Користувача, зокрема передача, обробка та зберігання даних здійснюється на серверах з обмеженим електронним і фізичним доступом, і за допомогою сучасних протоколів, алгоритмів шифрування і резервного копіювання.

4. Інші умови

4.1. Всі можливі суперечки, щодо цієї Угоди або пов'язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства.

4.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрації Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

4.3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким що не підлягає примусовому виконанню не призводить до недійсності інших положень Угоди.

4.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту у разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали Сайту, які охороняються, відповідно до законодавства.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.